V dňoch 21 – 24. Mája 2018 naša spoločnosť vykonala strelecký výcvik s Mestskou Políciou v Trnave. Výcvik bol zameraný hlavne na: bezpečnú manipuláciu so zbraňou, mierená streľba a metódy na dosiahnutie progresu, zvládanie opakovaných výstrelov, streľba na viac terčov, streľba v časovom limite a drillové cvičenia na kovové torzá.
Počas štyroch dní sa prestriedalo 39 mestských policajtov a vystrieľali objem munície rovnajúci sa takmer ročnej norme štátnej polície. Celkovo musím uznať, že strelecká úroveň MP TT je veľmi dobrá. Dovolím si tvrdiť, že lepšia ako úroveň štátnej Polície SR ( samozrejme mám na mysli bežné zložky Polície a nie špecializované útvary ) Veľké nedostatky ale vidím v manipulácii so zbraňou a odstraňovaním závad počas streľby. Toto všetko sa dá odstrániť len častejším strieľaním a prácou so zbraňou na strelnici.

Na konci každého zamestnania boli schopní najlepší zasahovať štyri kovové torzá po dve rany ( celkovo 8 rán ) na vzdialenosť 9m, z púzdra a so zbraňou bez náboja v komore okolo 5 sekúnd. Každý, kto sa aspoň trochu rozumie dynamickej streľbe musí uznať, že sú to naozaj veľmi dobré výsledky ak berieme do úvahy objem vystrieľaných nábojov.
Záverom sa chcem poďakovať zodpovedným riadiacim funkcionárom Mestskej Polície v Trnave, predovšetkým Mgr. Lutišanovi Vladimírovi, vedúcemu úseku technického zabezpečenia, s ktorým som uvedený strelecký kurz odkomunikoval a následne aj zrealizoval. Som úprimne rád, že existujú funkcionári, ktorí v čoraz zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii snažia strelecky posúvať svojich podriadených a vytvárajú im priestor na zlepšovanie ich streleckej úrovne.