Tento rok sme už po tretí krát zavítali do Centra Výcviku Lešť. V dňoch 29-31.10.2018 sme vykonali puškový kurz pre inštruktorov špeciálneho výcviku. Kurz bol v spolupráci s Proarms Training a celý ho viedol môj dlhodobý dobrý kamarát, priateľ a na pretekoch ešte stále súper, Mgr. Václav Vinduška, ktorého ja osobne považujem za jedného z najvšestrannejších strelcov na svete.

V akom štádiu je prezbrojenie OS SR na zbrane ráže 223rem nedokážem objektívne posúdiť ale čo môžem zodpovedne prehlásiť je, že inštruktori špeciálneho výcviku, ktorí majú v náplni práce výcvik jednotlivých súčastí OS SR ešte aj v dnešnej dobe strieľajú a výcvik vykonávaju so samopalom (aj keď presnejší názov je útočná puška ) Sa vz.58.

Český výrobca zbraní Proarms Armory poskytol pre účely kurzu 2.-ks pušiek a to mod. PAR Mk3 s 10,5” hlavňami. Tiež bola predstavená verzia v pištolovej ráži 9×19, ktorá umožňuje plnohodnotný výcvik, ale za podstatne menšie náklady, ako aj tréningové priestory postačujúce pre krátke zbrane. Pritom prestavba pušky z 223rem na 9×19 spočíva len vo výmene vrchnej časti (upper) a trvá to pár sekund. Celý kurz sa viedol podľa najnovšej metodiky výcviku dlhou zbraňou. Pozornosť bola venovaná najmä týmto oblastiam: teória, nastrelenie zbraní a jej význam, optimálna nástrelná vzdialenosť pre služobné zbrane, mierená streľba ako základ pre dynamickú (bojovú) streľbu, pohotovostné polohy, strelecké polohy (len streľba v sede má 3 rôzne varianty, streľba v stoji 4 varianty), prechody do jednotlivých streleckých polôh, stabilizácie, streľba s využitím krytu, streľba po čiastočnej fyzickej záťaži, zmeny režimu streľby a podobne. Účastníci sa tiež oboznámili s konštrukciou PAR Mk3 ako aj s údržbou a čistením uvedených zbraní. Veľká pozornosť bola venovaná odstraňovaniu závad. Táto oblasť je tak rozsiahla a prikladáme jej tak veľký význam, že sa v podstate precvičovala každý deň. Postupne sa prešli všetky možnosti vzniku závad, s ktorými je možné sa stretnúť primpuške. Dokonca bola aktívne precvičená aj za zníženej viditeľnosti.

Prevažne sa strieľalo na papierové terče ale aj na kovové terče a to na gong o priemere 30 cm a na zmenšené kovové torzá. Gong bol vo vzdialenosti 100m a torzá na 150m a 220m.

Čo mňa osobne najviac teší je, že chlapi z Lešte dokázali zasahovať terče na 150 a 220m aj s päťdesiaťosmičkami (osadené kolimátormi) a to v rôznych streleckých polohách. Svedčí to o veľmi vysokej streleckej úrovni a o tom, že ich strelecký výcvik ide správnym smerom. Vysokú úroveň streleckej pripravenosti inštruktorov špecialného výcviku CV Lešť vyzdvihol aj sám Václav Vinduška. Ja osobne to považujem aj za uznanie mojej práce, nakoľko medzi inštruktormi z Lešte trávim ročne dosť času. Aký veľký záujem o zvyšovanie svojej streleckej kvalifikácie má kolektív okolo Luboša Rohoňa dokladá aj fakt, že na jeden deň počas kurzu pripadol štátný sviatok, ale aj napriek tomu sa viedol plnohodnotný výcvik.

Učastníci kurzu si tiež mohli vyskúšať možnosti, ktoré ponúkajú zbraňové systémy na platforme AR15. A to konkrétne streľbu v noci, keď boli zbrane PAR Mk3 osadené noktovízormi NVG PVS-14, MUM-14, laserovými zameriavačmi DBAI A2, a fínskymi tlmičmi Saimaa Still. Napriek tomu, že pušky boli osadené “iba” kolimátorom EOTech EXPS 3-0 bez zväčšenia, boli všetci schopní zasahovať terč vo vzdialenosti 220m bez väčších problémov.
Záverom by som sa chcel ešte raz poďakovať môjmu priateľovi Václavovi Vinduškovi, že si našiel čas a prišiel medzi chlapov z Lešte. Bolo aj pre mňa zaujímavé a v určitom zmysle aj poučné vidieť ako on vedie strelecký výcvik v skupine. Človek sa učí celý život, a platí to aj pre strelecký výcvik.