V dňoch 22-24.10.2018 sme vykonali na strelnici v Pezinku pištolový kurz s Útvarom osobitného určenia Prezídia PZ SR – Lynx Commandom. Ako bývalý člen a inštruktor tohto elitného útvaru ( najvýkonnejší útvar v rámci členenia policajného prezídia, ktorý podľa zákona o policajnom zbore má v náplni práce boj proti terorizmu a je nasadzovaný proti obvzlášť nebezpečným páchateľom) bolo príjemné znova po rokoch viesť trojdňové strelecké zamestnanie.

Napriek nepriazni počasia sa za dva a pol dňa ( pol dňa bolo venované teórii ) vystrieľalo 1500.-ks munície na osobu, čiže na Slovenské podmienky môžme hovoriť o intenzívnom streleckom výcviku. Samotný kurz bol zameraný okrem zdokonaľovania streleckých techník aj na metodiku vedenia streleckých zamestnaní v skupine. Boli ukázané, vysvetlené a precvičené najnovšie strelecké techniky v dynamickej streľbe s cielom dosahovania streleckého progresu. V rámci streleckých techník sme sa zamerali na:

 • vyššiu úroveň mierenej streľby
 • streľbu silnou/slabou rukou a na význam streľby jednou rukou
 • manipuláciu so zbraňou, kondícia 2
 • zvládanie spätného rázu ( recoiling ), fingertouch
 • drilly na podvedomý obraz mieridiel
 • streľbu po fyzickej záťaži
 • stabilizáciu
 • nekomfortné strelecké polohy
 • streleckú vytrvalosť
 • streleckú chybovosť
 • aktívna streľba
 • prenosy, streľba na veľké prenosy
 • základná forma metódy progresívneho tréningu

Okrem toho sa veľký dôraz kládol na správnu činnosť očí, na rýchlosť preostrovania a na drillové cvičenia na udržanie “ostrej muchy”. No a samozrejme na základné pravidlo dynamickej streľby, na akceptabilitu.

Záverom môžem s plnou vážnosťou konštatovať, že strelecká úroveň Lynxakov je aj napriek tragicky poddimenzovanej výstroji a výzbroji na veľmi vysokej úrovni. Dnes, keď chcete viesť plnohodnotný strelecký výcvik a zazmamenávať strelecký rast – progres, potrebujete strelnicu s patričným vybavením na dynamickú streľbu s dostatočným počtom terčového vybavenia, kvalitné zbrane a zbraňové systémy, dostatok munície do zbraní a samozrejme kvalitných streleckých inštruktorov. “Rysom” okrem kvalitných inštruktorov chýba úplne všetko! Pre mňa je o to viac nepochopiteľné, že súčasná bezpečnostná situácia nielen u nás, ale v celej Európe je zo dňa na deň horšia a všetky podobné jednotky v okolitých štátoch na úrovni Lynxu sa komplet prezbrojili tak, aby mohli kvalifikovane plniť úlohy súčasnej doby. Som toho názoru, že svojich zahraničných kolegov, čo sa týka výzbroja a výstroja nedobehnú, ani keby im “bežali” oproti… Je predsa nepredstaviteľné, že keď idú zadržať vrahov novinára, musia si požičať balistické štíty!!!

Žiaľ, na Slovensku smutná realita…