V dňoch 10-11. Júla sa v priestoroch výcvikového centra Lešť uskutočnili v poradí už 14. majstrovstvá SR v bojovej streľbe. Preteku sa zúčastňujú všetky ozbrojené zložky ozbrojených síl SR, Polície, Colnej správy, zahraničných jednotiek a pozvaných hostí, ktorí sú spravidla bývalí príslušníci ozbrojených zborov, ale aj spoločnosti zaoberajúce sa streleckým výcvikom na Slovensku.

 

Tohto prestížneho preteku sa tento rok zúčastnilo 57 dvojíc, celkovo 114 strelcov, na ktorých čakalo 14 streleckých situácií. Hlavnými znakmi “bojovky” sú:
 • strieľa sa v balistike, tj. v nosičoch plátov alebo v nepriestrelných vestách
 • v ochrannej prilbe / v niektorých prípadoch bola možnosť prilbu odložiť /
 • strelec nemá možnosť si prejsť situáciu “ na sucho “ pri brífingu
 • strieľa sa na rôzne varianty papierových a kovových terčov a rôzny počet rán v papierových terčoch
 • 7 streleckých situácií sa riešilo tímovou spoluprácou
Pretek sám o sebe bol perfektne zorganizovaný, vyvážený a po streleckej stránke veľmi náročný. Uvediem pár príkladov, ktoré potvrdzujú, že sa naozaj jednalo o veľmi náročné strelecké situácie. 4 gongy na 25m / ak by to bolo na pretekoch ipsc tak polovička strelcov by hundrala / tu boli tesne pri sebe doplnené nonshootovými gongami, gongy na 10m, ktoré do 2/3 prekrývali nonshooty, ďalej streľba na pohyblivé terče, miznúce/otočné terče, streľba za pohybu dlhou zbraňou na popre od 35m do 50m, streľba slabou a silnou rukou v nekomfortných polohách, mierenka na 25m v časovom limite ale hlavne streľba po fyzickej záťaži. Fyzicky najťažšia strelecká situácia bola tzv. rambo dráha. Strieľala sa len s dlhou zbraňou na vzdialenosti od 70m do 150m pričom sa prekonávali rôzne prekážky ako tlačenie terénneho vozidla, prekonávanie vysokej bariéry, rúčkovanie po rebríku vo výške, prevaľovanie kolesa o hmotnosti 200.-kg celkovo 4x, a samozrejme streľba z nekomfortných polôh. Tu sa dosahovali časy okolo 300s a viac. Len zopár dvojíc malo časy pod 300s. A ešte k tomu treba pripočítať počasie, ktoré nebolo naklonené strelcom ale ani organizátorom, nakoľko pršalo.
Napriek tomu, že sa “rambo” dráha strieľa cez 5 min., organizátor zvládol pretek za dodržania časového rozpisu, za čo mu patrí veľké uznanie.
A ešte mi dovoľte pár slov k streleckej pripravenosti ozbrojených zborov na Slovensku ( ako bývalý príslušník OS a Polície si to snáď môžem dovoliť ,-) )
Čo sa týka OS SR, je vidieť určitý progres a výkonnostný rast príslušníkov v streleckej príprave a viditeľný rukopis chlapov z Centrumu výcviku Lešť. Len aby v roku 2018 ešte niektorí vojaci strieľali starými CZ vz.82 je smiešne, smutné a zároveň tragické. O to viac, že OS SR idú nakupovať obrnené vozidlá a lietadlá za miliardy € a ich príslušníci strieľajú so zbraňami , kroré nespĺňajú štandard už hádam ani v jednej africkej republike. Ak chcú kompetentní vidieť ako má byť vyzbrojený a vystrojený príslušník v dnešnej dobe, tak im odporúčam na budúci rok sa prísť pozrieť napr. na našich susedov z Čiech a to na chlapov z 601 s.ŠS
A ešte zúfalejší stav je u Polície SR. Tam je neskutočne veľa šikovných strelcov ale ich výstroj a výzbroj to už snáď hraničí s ohrozením bezpečnosti štátu a ich občanov. Uvediem aspoň jeden príklad. Chlapi z útvaru osobitného určenia Prezídia PZ alebo známi tiež ako Lynx Comando strieľali síce s puškami od renomovaného výrpbcu zbraní Heckler & Koch a to mod. G36 ale boli tak staré a vylágrované, že sme sa im posmievali či vykradli múzeum SNP v Banskej Bystrici… Aby elitný útvar, ktorý má v náplni práce boj proti terorizmu ( aká je bezpečnostná situácia v Európe je dnes každému viac než jasná ) ďalej boj proti organizovanému zločinu a mal popruhy na svojich zbraniach pripnuté eska páskami je ako zo zlého sna! V akom stave sa nachádzajú ich zbrane svedčí aj fakt, že vzhľadom k tomu, že pršalo tak zameriavače na ich G33 sa zarosili a dostala sa im tam voda!!!
Alebo si kompetentní ( ak ich vôbec ešte môžme nazývať kompetentnými ) myslia, že Lynxáci budú nasadzovaní len keď bude svietiť slnko aby sa im zameriavače nerosili?.. Alebo budú čakať až kým sa stane mimoriadka a bude ich o jedného alebo možno aj viac menej? Nieje snáď aj v zmysle zákonníka práce povinosťou zamestnávateľa dať svojmu zamestnancovi adekvátne pracovné prostriedky, v tom to prípade adekvátnu výzbroj a výstroj?… O to viac som pohoršený, že všetci občania na Slovensku vedia ( je to uvedené aj v budove ministerstva vnútra SR ) koľko miliónov až miliárd sa preinvestovalo do rôznych informačných systémov. Kladiem si otázku, či nás občanov v prípade ohrozenia budú ochraňovať “itečkári” alebo lynxáci so svojím “akváriom” v zameriavači na zbraniach?
Úplne na záver by som chcel vysloviť veľké uznanie a rešpekt pred organizátormi preteku. Odviedli obrovský kus práce a ich pretek je už dnes prestižná záležitosť a to nielen na Slovensku ale už aj za hranicami. Neviem si predstaviť lepšie pripravené strelecké situácie a už teraz sa teším na ďalší ročník. Takže chlapi okolo Ľuba Rohoňa – Vovo, Furo, Robo, Julo, Ďuri a ostatní rozhodcovia, ktorých podľa mena nepoznám, palec hore. A ďakujeme!

 

Výsledky:
Vzhľadom k tomu, že mená strelcov z niektorých špecializovaných útvarov podliehajú režimu utajenia budeme uvádzať len útvar

 

Kategória MAKAROV
 1. miesto VU 6335 Prešov
 2. miesto VU 1003 Bratislava
 3. miesto VU 1003 Bratislava
Kategória LUGER
 1. miesto 5. pluk Špeciálneho určenia Žilina
 2. miesto Vojenská Polícia OKM Prešov
 3. miesto Vojenská Polícia OKM Prešov
Kategória OPEN
 1. miesto 601 skupina špecialných síl Prostejov 792,1b
 2. miesto Shooting Academy Alfa Ernest Nagy st. / Peter Drimaj 654,7b
 3. miesto Útvar osobitného určenia – Lynx Comando 628,7b
Celkové výsledky JEDNOTLIVCI
 1. miesto 601 skupina špecialných síl Prostejov 524,7b
 2. miesto 601 skupina špecialných síl Prostejov 499,5b
 3. Mgr. Nagy Ernest st. Shooting Academy ALFA 499,3b
10.Drimaj Peter
25.MUDR. Vondrák Andrej
33.Zemko Patrik