Kde inde sme mali ukončiť rok so streleckým výcvikom, keď nie v Centre Výcviku na Lešti. A preto 4.12.2019 sme sa zišli s inštruktormi špecialného výcviku CV Lešť aby sme si urobili celodenné zamestnanie zamerané na krátku zbraň.

Počasie bolo “ideálne” pre dosahovanie streleckého progresu. Teplomer ráno ukazoval krásnych -10 C. Naposledy som plnohodnotný výcvik v takomto mráze viedol pred veľa rokmi, ešte ako inštruktor na Útvare osobitného určenia. A trochu som aj mal obavy, či mi paprče neprimrznú k záveru zbrane ,-) Našťastie vyšlo slnko, bolo bezvetrie a užili sme si parádny deň.

Pozornosť sme venovali mierenej streľbe čo je základ pre dynamickú streľbu. Je zaujímavé sledovať a poznať svoj rozptyl (strelecký obraz) na terči pri takýchto teplotných podmienkách. Ruku na srdce, koľkí z Vás ste naposledy strieľali pri mínusových hodnotách? V drvivej väčšine strieľame keď svieti slniečko a je teplúčko…

Prenosy sme nemohli opomenúť a aby sme sa zahriali tak sme riešili presuny a stabilizácie. Na záver sme si postavili strelecký párkur, ktorý sme si rozdelili na štyri časti a ten sme potom “drtili”. Najprv po jednotlivých častiach, ktoré sme postupne začali spájať a nakoniec všetky časti spolu. No a samozrejme potom z opačnej strany, aby si strelec vedel sám vyhodnotiť, ktorá stabilizácia ( z ktorej strany ) mu viacej vyhovuje. Je to spätná väzba, ktorá hneď ukáže čo je u koho dominantné. A vzhľadom ku skutočnosti, že dynamická streľba je najkomplexnejšia streľba aká vôbec existuje, kde musíme vedieť streliť úplne všetko ( mám na mysli rôzne terče, rôzne vzdialenosti, nekomfortné polohy, slabú/silnú ruku, rýchle presuny, stabilizácie, pohyblivé terče, streľbu za pohybu ), jednoducho všetko! A preto je veľmi dôležité venovať sa streleckým technikám ktoré nám nejdú, technikám kde zaostávame. Žiaľ, opak je pravdou a veľká väčšina strelcov trénuje to čo mu ide, lebo to je také cooool ,-)

Jednoducho sme prežili krásny mrazivý strelecký deň, a som si istý, že sme streleckú úroveň posunuli zas o niečo vyššie.
Chlapom zo špecialného výcviku ako aj celému Centru Výcviku Lešť prajem krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín a do Nového roku im prajem pevné zdravie a veľa streleckého elánu.