Tento rok už po druhý krát naša spoločnosť zavítala v termíne 2 – 5 Októbra 2017 do výcvikového priestoru Ministerstva obrany SR Lešť, kde vykonala strelecký kurz pre vojenských inštruktorov a inštruktorov špeciálneho výcviku so zameraním na dynamickú streľbu samonabíjacia brokovnica, opakovacia brokovnica a krátka zbraň.

Napriek nepriazni počasia ( aj keď zlé počasie neexistuje, len zle pripravený strelec 😉 ) sa podarilo zvládnuť plný rozsah tematického celku a odstrielať všetky drillové cvičenia ktoré sme mali pripravené, za čo patrí poďakovanie všetkým účastníkom kurzu.