Strelecké kurzy - Shooting academy alfa

kurzy dynamickej streľby

Novinky Strelecké kurzy
about-us

O nás

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexný strelecký program v dynamickej streľbe. Strelecké programy ponúkame širokej verejnosti tj. začínajúcim strelcom, pokročilým strelcom, mestským políciám ako aj ozbrojeným štátnym zložkám.
Strelecké programy vykonávame v rôznych úrovniach z krátkych zbraní, dlhých zbraní a brokovnice, pričom poskytujeme ako skupinové strelecké kurzy tak aj individuálne v prípade záujmu klientov. Taktiež zabezpečujeme firemné strelecké dni, kde je možnosť si vyskúšať streľbu z viacerých druhov zbraní.
Okrem streleckých kurzov poskytujeme odborné poradenstvo zamerané od prípravy zbrojných preukazov až po správny výber zbrane podľa potreby ich užívateľov, výber vhodných púzdier poprípade doplnkov zbraní.
Neodmysliteľnou súčasťou našej spoločnosti je aj športový strelecký klub, kde sú združení záujemcovia a nadšenci o dynamickú streľbu podľa pravidiel IPSC, začlenení pod SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby). Členovia nášho klubu reprezentujú SR na medzinárodných i kontinentálnych pretekoch ako aj na majstrovstvách sveta. Okrem toho nezabúdame na osvetu čo sa týka bezpečnej manipulácii a zaobchádzania so strelnými zbraňami ako aj prácu s mládežou a juniormi.
Najväčšia časť našej činnosti je zameraná na ochranu pred “aktívnym útočníkom”, kde pod vedením našich certifikovaných inštruktorov ponúkame hlavne školám, nemocniciam ale aj veľkým a stredne veľkým spoločnostiam komplexný program ochrany na maximálne minimalizovanie škodlivých následkov v prípade aktívneho útočníka.
Základným heslom našej spoločnosti je – bezpečnosť na prvom mieste!
strelecke-kurzy

Strelecké Kurzy

Strelecké programy vykonávame v rôznych úrovniach (leveloch) z krátkych zbraní, dlhých zbraní a brokovnice, pričom poskytujeme okrem skupinových streleckých kurzov, aj individuálne kurzy v prípade záujmu klientov.

Komplexný strelecký program pre:

Strelecké kurzy sú prevažne určené pre držiteľov zbrojných preukazov. Avšak v našej streleckej akadémii sa ich môžu zúčastniť aj osoby, ktoré nie sú držiteľmi zbrojných preukazov, nakoľko samotné kurzy vedú skúsení inštruktori z niekoľkoročnou praxou v oblasti vedenia výcvikov so strelnými zbraňami.

videa

Videá

program-ochrany-pred-aktivnym-utocnikom

Program ochrany pred aktívnym útočníkom

Ako sa brániť proti proti ozbrojenému útočníkovi ktorý je odhodlaný zabíjať v mene svojej „pravdy“ a je ochotný a pripravený zomrieť?
 
 
21.storočie prinieslo nie len vedecko technický rozvoj, ale aj akútne nebezpečenstvo svetového terorizmu, nebezpečenstvo zo strany šialených jednotlivcov, ktorí v mene fanatickej viery, nenaplnených ideálov a rôznych osobných pohnútok sú schopní a ochotní zabíjať.
Tak ako sa ale brániť proti ozbrojenému útočníkovi, ktorý je odhodlaný zabíjať v mene svojej “pravdy” a je ochotný a pripravený zomrieť? A je to vôbec možné?..
Treba si uvedomiť, že ak nastane krízova situácia v podobe “aktívneho útočníka” prvých 15-20 minút máte svoj život LEN vo vlastných rukách. Nemôžete sa spoliehať na žiadnu pomoc, len sami na seba. A po 15 – 20 minútach na miesto dorazia aj tak len hliadky prvého kontaktu a nie špeciálne útvary, ktoré sú na zvládanie takýchto situácii cvičené. A práve preto je nesmierne dôležité ako sa zachováte a aké prvotné úkony urobíte aby ste vôbec prežili…
Školám ponúkame komplexný program ochrany pred aktívným útočníkom, ktorý pozostáva z dvoch častí:

 

A./ v prvej časti sa školia samotní pedagogickí zamestnanci škôl.

Tu sa učitelia oboznámia s podrobnými krokmi ako sa zachovať v prípade mimoriadnej situácie ako je “aktívny útočník”. Od vyhodnotenia situácie, spôsoby vopred dohovoreného varovania až po barikádovanie a možnú evakuáciu ak to okolnosti dovoľujú. Po odškolení pedagogického zboru, samotní učitelia pripravia svojich žiakov na to ako správne reagovať a konať v prípade útoku ” aktívneho útočníka “.
POZOR! Úroveň školenia pedagogického zboru a samotných žiakov školy je odlišná! Odlišnosť spočíva v tom, že žiakom sa neposkytuje kompletný Know How, nakoľko za určitých okolnosti sa ” aktívnym útočníkom ” môže stať samotný žiak školy! A žiaľ prípady z okolitých štátov to len potvrdzujú..

 

 

B./  modelové cvičenia

Druhá časť pozostáva z komplexného modelového cvičenia v samotných priestoroch školy za prítomnosti všetkých žiakov a pedagogického zboru.
V prípade záujmu školy vieme vypracovať kompletný bezpečnostný projekt na konkrétnu školu.

 

Našou snahou je neskôr do jednotlivých modelových cvičení zahrnúť aj samotnú políciu spolu s využitím ostatných záchranárskych zložiek. Pri uvedených cvičeniach využívame prítomnosť a skúsenosti našich českých kolegov, kde činnosť na “aktívneho útočníka” je rozpracovaná do posledných detailov a majú obrovské skúsenosti v uvedenej problematike.
Po úspešnom absolvovaní časti A a B škola získa certifikát o absolvovaní kurzu “aktívny útočník “.

 

Preto ako prvý na slovensku ponúkame komplexný program pre školy pred aktívnym útočníkom 

citacia-aktivneho-utocnika
"Tak ako kompetentným v štáte by malo záležať na tom aby systém bol nastavený smerom k maximálnemu predchádzaniu možnosti vzniku situácie aktívny útočník, tak by malo záležať každému riaditeľovi školy a všetkým pedagogickým pracovníkom aby vedeli v čas a hlavne správne reagovať na činnosť  aktívneho útočníka.
Sú to Vaše životy a životy našich detí "
- Shooting academy alfa -
novinky

Novinky

Strelecký výcvik s Pohotovostným Policajným Útvarom z Prešova

Trnavská Univerzita – prvá škola na Slovensku preškolená v rámci programu ochrany mäkkých cieľov

Podľa čoho si vybrať správný kolimátor

Kurz prvej pomoci pre streleckých inštruktorov

Centrum výcviku Lešť, strelecký kurz

Austral Asia 2019, Filipíny

CV Lešť – strelecký kurz, krátka zbraň

PPU Prešov – pištolový strelecký kurz

shooter-workout

Shooter workout

Brušné svaly
Svalstvo nôh
Zápästie a svaly prstov
Ramená
Prsné svaly a triceps
Biceps

Vzhľadom k tomu, že sa venujeme dynamickej streľbe je potrebné aby sme na jej zvládnutie disponovali dostatočnou silou, kondíciou a pohybovými schopnosťami.

Do dynamickej streľby radíme streľbu podľa pravidiel IPSC, IDPA, obrannú streľbu, westernovú streľbu, taktickú streľbu, bojovú streľbu, ale aj niektoré disciplíny olympijskej streľby a to trap, skeet, rýchlopalnú pištoľ a podľa nášho názoru najťažšiu dynamickú streľbu aká vôbec existuje a to biatlon.

Ak Vám náhodou niekedy tvrdil nejaký “špičkový” strelec, že on sa fyzickej príprave nevenuje tak máte len jednu istotu a to, že Vás oklamal. Dynamická streľba sa netýka len krátkej zbrane, ale aj pušky a brokovnice. A pri týchto zbraniach je nevyhnutnosť disponovať potrebnými fyzickými schopnosťami pre jej úspešné zvládnutie.
V nasledujúcich kapitolách Vás bližšie zoznámime s cvičeniami, ktoré považujeme za dôležité rozvíjať pre úspešné zvládnutie dynamickej streľby. Niektoré svalové skupiny sa zapájajú počas dynamickej streľby viac, niektoré menej. To však neznamená, že tie svalové skupiny budeme ignorovať, nakoľko ľudské telo funguje ako celok.
Už z názvu “dynamická streľba” si vieme vydedukovať, že k jej zvládnutiu potrebujeme silu a dynamiku.

Samotnú silu delíme na:

a./ statickú silu
b./ dynamickú silu a
c./ vytrvalostnú silu

Statickú silu nepotrebujete pre zvládnutie dynamickej streľby, a sme presvedčení, že ani v bežnom živote. Bez dynamickej a vytrvalostnej sily v dynamickej streľbe pokrok neurobíte.

Človek na to aby bol silný nepotrebuje mať veľké svaly. Práve naopak, veľké svaly sú len zbytočnou záťažou, majú svoju váhu a túto váhu( kg ) musia Vaše kĺby nosiť. Veľké svaly potrebujú viac kyslíka pri rôznych činnostiach a dobre vieme, že pri niektorých pohybových aktivitách toho kyslíka naozaj nie je na rozdávanie 🙂
Samotné cvičenie sme rozdelili do šiestich skupín.