Športovo  strelecký  klub  BA – 012   Pezinok

 R. Štefánika 6   902 01 Pezinok