Tento rok sme už po druhý krát zavítali do vojenského výcvikového priestoru Lešť. V dňoch 24-26. 6. 2019 sme vykonali strelecký kurz z krátkej zbrane, úroveň POKROČILÝ, pre inštruktorov špeciálneho výcviku CV Lešť a pre vybraných inštruktorov streleckého výcviku OSSR.
Kurz bol zameraný na tieto oblasti: strelecká chybovosť, strelecká vytrvalosť, presuny a stabilizácie, a zdokonaľovacie techniky na pohyblivé terče. Musím zdôrazniť, že inštruktori špecialneho výcviku CV Lešť sú úplne prví, ktorí v rámci ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR získali od našej spoločnosti certifikát pre pokročilých. A sme plne presvedčení, že právom. Za tie roky čo s nimi spolupracujeme, môžme konštatovať, že chlapi na Lešti strieľať vedia! Ale čo je pre nás ešte dôležitejšie je to, že rozumejú tomu čo je to dynamická streľba, vedia z čoho pozostáva, majú zvládnutú metodiku pre výcvik a vedia viesť výcvik tak, aby sa dosahoval progres. Keby som to mal zhrnúť troma slovami tak takto: Vedia učiť strieľať! A toto je pre nás to najdôležitejšie a sme úprimne radi, že im môžeme odovzdávať naše dlhoročné skúsenosti.
Posledný deň kurzu sa účastníci mohli zoznámiť s karabínami Stribog od Slovenskej spoločnosti Grand Power. Zbrane zapožičal a odprezentoval po konštrukčnej stránke osobne majiteľ spoločnosti GP, Ing. Jaroslav Kuracina. Chlapi si mohli zastrielať a vyskúšať nasledovné modely Stribogov: AC9A3, AP9A3 a AP9A3S
Model AP9A3S / S ako short / je ultra krátka karabina, ktorá sa vo výberovom konaní v USA na prezbrojenie USSOCOM dostala medzi 3 najlepšie karabiny spomedzi všetkých výrobcov deviatkových karabín na svete! Všetky stribogy boli osadené odnímateľnými tlmičmi hluku a boli vo verziách full auto. Preto si účastníci mohli vyskúšať ako sa mení nástrel zbrane po osadení tlmiča hluku pri zbrani, ktorá nemá integrovaný tlmič hluku, ale odnímateľný. Len pre zaujímavosť, už pri prvom kontakte s karabinami boli strelci  schopní zasahovať terče ( 1/2 ipsc terče a redukované ipsc terče ) na vzdialenosť 15m pri full auto režime 24-26 ranami z 30 rán. Videá a fotky z kurzu si môžete pozrieť v sekcii fotky a videá.
Záverom by som sa chcel ešte raz poďakovať svojmu priateľovi Ing. Jaroslavovi Kuracinovi za zapožičanie zbraní a za spestrenie výcviku.