V dňoch 15-16.5.2024 sme uskutočnili v priestoroch Centra výcviku Lešť strelecký výcvik s PPU KR PZ v Prešove. Na chlapov z Prešova sme sa veľmi tešili, nakoľko sme už spolu absolvovali podobné strelecké zamestnanie a dobre sa poznáme. Avšak posledný kurz sme absolvovali ešte v roku 2019. Potom prišiel Covid19 a na dosť dlhú dobu sa výcvik zastavil v rámci celého PZ. No a ešte sa na určitú dobu stal policajným prezidentom Hamran, ktorý zakázal výcviky Polície SR v našej streleckej akadémii. Nás určite nepotrestal, len obral policajtov o plnohodnotný strelecký výcvik.

Prvý deň bol určený krátkej zbrani, kde sme sa venovali jednak zlepšovaniu základných streleckých techník, ako aj streleckým technikám, ktoré sa radia medzi vyššiu streleckú dovednosť. Celý výcvik bol primárne zameraný na čítanie mieridiel. Možno si niekto povie, že tomuto sa asi na PPU už venovať netreba, ale opak je pravdou! Robiť strelecké drilly zamerané na čítanie mieridiel, je potrebné vždy a neustále, nech je policajt akokoľvek strelecky vyspelý. Ďalej čo sa vždy snažíme počas výcviku je učiť policajtov nie len strieľať a zvládnuť strelecké techniky, ale pracovať aj na mentálnej príprave, tj. zaťažovať hlavu, ktorá vždy má najväčší podiel na úspechu pri dynamickej streľbe.

Druhý deň bol zameraný na 9 mm karabínu tzn. streleckým technikám pre dlhú zbraň. Pozornosť sa venovala aj opačnému gardu ako aj prechodom z hlavného gardu do už spomínaného opačného. Veľa drillových cvičení bolo zameraných na rýchle prenosy a znižovanie chybovosti pri prenosoch. Ďalej správnému nastaveniu vlastnej akceptability tj. pomeru medzi presnosťou a rýchlosťou pri prechodoch z blízkych terčov na stredne ďaleké a ďaleké terče. Taktiež účastníci kurzu mali možnosť si vyskúšať streľbu na atypický pohyblivý terč, ktorý sa vo svete označuje ako “crazy target“. My ho označujeme ako “epileptický terč“ nakoľko terč robí nepredvídateľný pohyb a relatívne ťažko sa zasahuje. Napriek tomu po určitej dobe si ho chlapi celkom slušne načítali a preto sme boli nútení ešte pred neho umiestniť Non Shoot tj. penelizačný terč v rámci polície označovaný aj ako rukojemník.

Znášho pohľadu hodnotíme zamestnanie ako výborné. Vždy sa dobre pracuje s profesionálmi, ktorí majú naučenú a vžitú bezpečnú manipuláciu so zbraňami. Zvlášť oceňujeme (dokonca sme presvedčení, že je to nasledovania hodný príklad), že sa streleckého zamestnania zúčastnil aj ich veliteľ. A nie len že zúčastnil, ale celé dva dni si to snimi aj odstrieľal! Dohodli sme sa ešte na jednom zamestnani v tomto roku 😉💪