Pod našu gesciu patrí aj Športový klub polície ALFA Bratislava, kde sú združení záujemcovia a nadšenci o dynamickú streľbu podľa pravidiel IPSC, začlenení pod SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby). Členovia nášho klubu reprezentujú SR na medzinárodných, kontinentálných pretekoch ako aj na majstrovstvách sveta. Okrem toho nezabúdame na osvetu čo sa týka bezpečnej manipulácii a zaobchádzania so strelnými zbraňami ako aj prácu s mládežou a juniormi.