Inštruktori: Nagy Ernest ml. Nagy Ernest, Kiss Peter a Jirko Basl

Hlavný inštruktor, priateľ a veľký odborník Jirko Basl

5p. ŠU Žilina

Inštruktori špecialneho výcviku CV Lešť

PPU PZ Prešov

Odbor výcviku PZ a NAKA

Vojenská polícia Trenčín


UOU P PZ a 5p. ŠU


Utočníci – inštruktori zo Shooting Academy Alfa


Aktívny útočník – horné poschodie, stred paneláku


Aktívny útočník č. 2


Dostať sa do budovy kde to útočník očakáva najmenej…


Ďalší sposob vniknutia do budovy


Po každej modelovej situácii sa podrobne rozoberali postupy a vyhodnocovali chyby


Poznámky riadiaceho zákroku

Inštruktor sleduje zo strechy činnosť zasahujúcich

Inštruktor sleduje zo strechy činnosť zasahujúcich