Naša spoločnosť Shooting Academy Alfa, s.r.o. vycestovala v termíne od 26 – 30. 7. 2017 do výcvikového priestoru MO Lešť, kde vykonala 5 dňový strelecký kurz na krátku zbraň a samonabíjaciu pušku pre inštruktorov odboru špecialného výcviku. Samotný kurz sa niesol okrem odbornej úrovne aj vo veľmi priateľskej atmosfére nakoľko sa každoročne zúčastňujeme majstrovstiev Slovenska v bojovej streľbe ktorú organizuje CV Lešť a za tie roky môžme hovoriť o vytvorení priateľských väzieb.