Lapovať či nie?.. Má to význam alebo je to strata času a energie?.. Ak áno, tak ako?.. S čím a koľko lapovať?..
Tieto otázky a možno ešte viac si položí väčšina nových majiteľov pušiek, alebo strelci, ktorí menili starú hlaveň za novú. V každom prípade tento článok nieje o vnucovaní myšlienok a odporúčaní, ale o skonštatovaní skúsenosti mojich a mojich priateľov, ktorí naozaj veľa strieľajú. V konečnom dôsledku si každý z Vás úsudok urobí sám. Čo vlastne znamená lapovanie? Je to v podstate zaleštenie plôch (mikrotrhliniek) ktoré v hlavni ostali po nástrojoch, ktoré hlaveň vyrobili. Nejdem rozoberať technologické spôsoby výroby hlavní lebo by to bolo na dlho, ale každému je jasné, že drážky v hlavni musí niečo vyrobiť. Mechanoskópia, časť kriminalistického skúmania je založená na tom, že v materiálnom svete sa tvrdšie veci “odrazia” v mäkšom a vytvoria stopu. Čiže aj nástroj, ktorý v hlavni robí drážky sa v podstate odráža v materiály a stopu ktorú vytvorí predstavujú drážky.

Snahou každého výrobcu hlavne je vyrobiť hlaveň zvnútra čo najhladšiu. Bavíme sa o drsnosti, ktorá sa meria v mikrónoch. Čím menšie je číslo v mikrónoch, tým je hlaveň hladšia. Existujú normy, ktoré presne hovoria aká je maximálna prípustná drsnosť, napr. pre vojenské zbrane. Drsnosť vo vnútri hlavne je podmienená niekoľkými faktormi ako sú : zvládnutý technologický postup výroby, kvalita zariadení na ktorých sa hlavne vyrábajú, do určitej miery aj kvalita materiálu z ktorého sa hlaveň robí a v neposlednom rade aj životnosť náradí ( ich opotrebovanie a s tým súvisiaca včasná výmena ),ktoré sa používajú pri výrobe hlavne.
Samozrejme, že rozdiel v drsnosti hlavne závisí aj od metódy – spôsobu výroby hlavne, tj. či je vyrobená preťahovaním/pretláčaním, škrabaním, alebo kovaním. Toto má vplyv aj na životnosť hlavne. Na životnosť hlavne má vplyv samozrejme aj spôsob povrchovej úpravy, tj. či je hlaveň nitridovaná ( aj nitridácii je niekoľko spôsobov ), kryogen – vymrazovanie hlavne, alebo tvrdochróm. Ale o tom v samostatnom článku.

Tak či tak, lapovaním sa vždy hlaveň zaleští! A prečo je vlastne potrebné mať hlaveň čo najviac zaleštenú tj. hladkú?..
Lebo :
a./ lapovaním zalešťujeme už spomínané mikrotrhlinky, ktoré by sa mohli strieľaním zväčšovať
b./ čím je hlaveň hladšia, tým je trenie strely menšie, čo má za následok väčšiu rýchlosť strely – dokážeme viac výkonu “vyžmýkať” zo zbrane, menej sa usadzujú povýbuchové splodiny ako aj plášť samotnej strely na drážkach a o to je jednoduchšie čistenie
c./ lapovaním sa zvyšuje životnosť hlavne
d./ lapovanie má aj zásadný vplyv na presnosť hlavne

No a keď sme si v krátkosti vysvetlili dôvody prečo lapovať, tak nasleduje logická otázka ako hlaveň vylapovať? . Poznáme tieto základné druhy lapovania :
A.- lapovanie chemickým čistením hlavne
B.- lapovanie lapovacou pastou
C.- kombinácia A a B

A./ Chemické čistenie – by si zaslúžilo tiež samostatný článok ale aspoň v krátkosti. Poznáme dve základné chemické čistenia. Prvé, kde sa používa na odmedenie hlavne prípravok obsahujúci amoniak a druhé, kde sa používa neabrazívna čistiaca pasta a olej od spoločnosti IOSSO Products s niflex kefkami. Obidva sú viacmenej plnohodnotné. Prvé čistenie používam keď je hlaveň veľmi znečistená, trvá o niečo dlhšie ( 45-50min ) a kvoli amoniaku je potrebné ho robiť buď vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Druhé je kratšie trvá cca 20-25 min a kľudne ho môžme vykonávať aj v uzavretom priestore. Existuje niekoľko spôsobov chemického čistenia a internet ponúka veľa návodov.
Ja som si osvojil čistenie ( obidva ), ktoré mi ukázal môj priateľ a vynikajúci strelec z Čiech, Richard Maška.
Keď chcem hlaveň vylapovať chemickým čistením robí sa to nasledovne. Vystrelím jednu ranu a komplet hlaveň chemicky vyčistím. Potom znova vystrelím a čistím… toto zopakujem 10 krát, tj. 10 výstrelov a 10 čistení. Potom vystrelím dva náboje a opäť chemicky čistím a toto zopakujem 5 krát. Nakonci dňa ak to stíham mám vystrelených 20 rán a 15 krát hlaveň chemicky vyčistenú!

B./ Lapovanie lapovacou pastou – si už vyžaduje určité znalosti, aby sa nenapáchali škody. Treba si uvedomiť, že lapovacia pasta je abrazívna a preto s ňou aj tak treba narábať. Ja používam lapovaciu pastu J-B Bore Bright. Na lapovanie používam kefky, ktoré sú opotrebované z chemického čistenia kde sa použil amoniak. A to zdôvodu, že je používaním “zošľahaný” a keď sa naň namotá page ( handrička ) s lapovacou pastou vôjde do hlavne ľahšie. Na dve veci je však potrebné dávať pri lapovaní lapovacou pastou pozor! Aby po vylapovaní bola pasta z hlavne poriadne a všetka odstránená. Dosahuje sa to chemickým vyčistením hlavne. V žiadnom prípade sa nesmie stať, žeby sa z hlavne vystrelí a bude v nej lapovacia pasta! A druhá veľmi dôležitá vec je, aby sa pri lapovaní lapovacou pastou neprechádzalo cez hranu ústia hlavne, tj. aby sa ukončenie hlavne nezaoblovalo!
V každom prípade je lepšie ak lapovanie pastou necháme na niekoho, kto to nerobí prvý krát ,-)

C./ Kombinácia chemického čistenia a lapovania s lapovacou pastou je v podstate najprogresívnejšia metóda a v súčasnosti hlavne na svojich zbraniach lapujem už len týmto spôsobom.

Na súťažnej puške som vymenil hlaveň, a vzhľadom k tomu že v našich končinách nieje také jednoduché sa dostať k novej hlavni, bol som nútený dať si ju vyrobiť. Vyrobil mi ju veľmi šikovný puškár pán Ján Balko z Veľkých Kostolian a to podľa mojich požiadaviek. Hlaveň je vyrobená z chróm molybdenovej ocele 42CrMo4 alebo tiež značené 15 142.8, dĺžky 17” čo je v podstate atyp ( v súčasnosti takúto dĺžku používa uradujúci majster sveta v divízii open Teemu Rintala ), so stúpaním 1:8, odberom plynov rifle a kontúra hlavne je identická s hlavňou JP CTR-02 medium, nakoľko túto kontúru považujem za najlepšiu a to z niekoľkých dôvodov.

Povrchová úprava je urobená nitridáciou v Uherskom Brode.

Hlaveň na začiatku strieľala takto… ( nástrely sú strieľané na vzdialenosť 50m, po 5 rán s puškohľadom Swarovski Z8i 1-8×24 s osnovou BRZ-I )

RUAG 55gr FMJ

RUAG 55gr FMJ


GGG 55gr FMJ

GGG 55gr FMJ


Meska 55gr FMJ

Meska 55gr FMJ


Federal AE 55gr FMJ

Federal AE 55gr FMJ

Po prvých nástreloch s 55gr strelami ma zachvátila mierna panika. Utešoval som sa tým, že munícia s ťažšou strelou snáď pôjde lepšie.

GGG 62gr FMJ

GGG 62gr FMJ


Federal Tactical Bonded 62gr SP

Federal Tactical Bonded 62gr SP

Strelecká hrôza! Ešte mi ostávala možnosť s veľmi presnou fabrickou 69gr HPBT strelou

Sellier Bellot 69gr HPBT

Sellier Bellot 69gr HPBT

Sellier Bellot 69gr HPBT v podstate v ten deň najlepší sústrel, ale spokojnosť by bola, keby to bolo na 200m a nie na 50m. Ešte som vyskúšal moju vlastnú laboráciu, ktorá strieľa veľmi pekné sústrely

Speer 52gr BTHP

Speer 52gr BTHP

Speer 52gr BTHP a tiež špatne, zle

Už pred nástrelmi som bol upozornený, že nitridované hlavne si potrebujú po nitridácii “sadnúť” tj. po 400-500 ranách hlaveň začne strielať presne. Vzhľadom k tomu, že som nechcel tak veľký objem munície vystrielať bezvýznamne tak som sa rozhodol pre lapovanie. Dôkladne a precízne som hlaveň vylapoval a bol som zvedavý, či sa nástrely zlepšia, alebo sa hlaveň jednoducho nepodarila.

GGG 55gr FMJ

GGG 55gr FMJ


RUAG 55gr FMJ

RUAG 55gr FMJ


Speer 52gr BTHP >vlastná laborácia

Speer 52gr BTHP >vlastná laborácia

Bolo vidieť znateľné zlepšenie, ale stále to nebolo to, čo sa od súťažnej flinty očakáva. Ak ti zbraň nestrieľa presne za ideálnych podmienok, tak na preteku to bude len podstatne horšie. Je logické, že ak “bojujeme” s časom, pri dynamickej streľbe sústrel bude väčší ako keď máme dostatok času ranu “odmakať”. Znamená to, že presnosť a spoľahlivosť sú hlavné faktory každej zbrane pre dynamickú streľbu, v podstate aj na taktickú streľbu ako aj pre služobné zbrane. Preto som sa telefonicky spojil so svojim priateľom Václavom Vinduškom. Okrem toho, že je špičkový strelec, tak má bohaté skúsenosti aj s puškami na báze ar 15 a hlavne v ich puškách( výrobca ProArms Armory ) sú tiež nitridované. Jeho rada znela ešte viac hlaveň vylapovať! Hraničilo to už s puškárským barbarstvom, ale vzhľadom k tomu, že hlaveň aj tak nestrieľala dobre, som v podstate nemal čo pokaziť. A tak som znova lapoval a lapoval…

Dnes mi flinta – hlaveň strieľa takto

Hornady 52gr A-Max / Vihtavuori 500vej rady /

Hornady 52gr A-Max / Vihtavuori 500vej rady /

A toto je vysledná súťažná munícia

Hornady 52gr A-Max / Vihtavuori 100vej rady /

Hornady 52gr A-Max / Vihtavuori 100vej rady /

Záver : Ako som na začiatku spomínal, ten si musí urobiť každí sám ,-) Ja za seba môžem len povedať, že lapovanie je veľmi dôležitá vec. Každú svoju pušku mám vylapovanú. Ak zo svojej pušky vystrelíme ročne tisíce rán, tak lapovaním určite nič nepokazíme, ale práve naopak. Ideálny stav je ak surovú hlaveň ešte pred nitridáciou môžem vylapovať a potom znova vylapovať po nitridácii. K tejto téme by sa dalo toho veľa popísať, napr. o životnosti hlavní, nerezovú hlaveň alebo chróm molybdénovú oceľ, alebo radšej ostať pri uhlíkovej ocely, po koľkých ranách ich radšej vymeniť, aby “nekľakli” na pretekoch, o presnosti ako takej, aké strely používať, aké stúpanie v hlavni je najlepšie, aký druh prachu použiť a prečo… Počas testovaní laborácii som vyskúšal veľa druhov pušného prachu ako aj striel.

Dospel som k záveru, že nie je vôbec jednoduché nalaborobať kvalitnú – presnú – výkonovo spoľahlivú muníciu do samonabíjacích pušiek. Najväčšie presnosti sa dosahovali tesne pri dosiahnutí potrebného výkonového faktoru, alebo naopak pri veľkých rýchlostiach, keď bol faktor už riadne a zbytočne predimenzovaný. Ale o tom snáď v ďalšom článku.