V dňoch 25-27. Septembra 2019 sme v centre výcviku Lešť viedli trojdňový strelecký kurz pre príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru Prešov ( presné označenie je OPP KRPZ PPÚ Prešov ) Kurz bol zameraný na krátku zbraň a prebiehal podľa metodiky, ktorú má naša strelecká akadémia vypracovanú pre ozbrojené zložky. Aj napriek tomu, že chlapi majú za sebou už niekoľko streleckých kurzov sme 5 hod. venovali teórii. Ak si niekto myslí, že teória pri pokročilých strelcoch je zbytočná strata času, tak je na veľkom omyle. Práve naopak, už na učebni je človek schopný dosahovať strelecký progres ak pochopí podstatu dynamickej streľby.
Samozrejme sme si urobili rýchle testy na to aby sme zistili na akej streleckej úrovni sa nachádzajú účastníci kurzu. Môžme zodpovedne prehlásiť, že sme boli pozitívne prekvapení vysokou streleckou úrovňou. Samozrejme, že tam bolo veľa zlozvykov, ktoré pripisujeme aj doposiaľ absolvovovaným kurzom. Jeden príklad spomeniem za všetky, ktorý mňa osobne neskutočne vyrušoval, ale aj napriek tomu som sa to snažil nejako nevnímať a neupozorňovať na to chlapov (aj keď to bolo s maximálnym sebazaprením). Pri každom cvičení keď im ostal záver v zadnej polohe, tak sa snažili prebíjať tak, že sa dali do pohybu do strany, miestami až do šprintu 🙂 Nejdem vysvetlovať nezmyselnosť takéhoto konania ( mám pocit, že to majú už tak vžité, niekde v podvedomí uložené, že to budú veľmi ťažko odstraňovať ) ale tento článok o tom nie je. Len jedna krátka poznámka: aj taktické prebitie krátkej zbrane má svoje pravidlá, ale útek do strany tam určite nepatrí! Nemôžem si pomôcť ale mám pocit, že toto je v osnovách jednej nemenovanej českej školy z Prahy. Vzhľadom k tomu, že chlapi z PPU Prešov prejavili záujem aj o dlhú zbraň, si môžeme o tejto problematike povedať nabudúce viac.
Myslím si, že kurz splnil očakávania a som si istý, že veľa z drillových cvičení ako aj z metodiky zahrnú prešovčania do svojho výcviku. Terčový materiál, ktorý používame na kurzoch si chlapi nafotili a nakreslili, lebo bez kvalitného terčového vybavenia ( do ktorého patria nie len papierové terče, ale aj kovové ) sa plnohodnotný výcvik v dnešnej dobe robiť nedá. A doba keď na výcvik stačil jednotlivcovi jeden papierový terč je už dávno preč! Taktiež držíme chlapom pazúr, aby sa čo najskôr dopracovali k svojej vlastnej strelnici. Sme hlboko presvedčení, že každá krajská zásahovka by mala mať svoju vlastnú strelnicu. Žiaľ realita je úplne iná…