V dňoch 27.8. – 3.9.2017 sa vo Francúzskom meste Chateauroux uskutočnili v poradí už 18. Majstrovstva sveta podľa pravidiel IPSC. Náš klub na tomto streleckom “festivale” za účasti 1418 najlepších strelcov z celého sveta reprezentovali Mgr. Drimaj Peter a Ing. Chlebovcová Zuzana. Obidvaja strelci strieľali divíziu Production ktorá bola obsadená najpočetnejšie a to 455 strelcami a umiestnili sa nasledovne:

Mgr. Drimaj Peter 88 miesto

Ing. Chlebovcová Zuzka 307 miesto, a 28 miesto v kategorii Lady ( celkovo 65 lady )

Vzhľadom k tomu, že obidvaja strelci sa prvý krát zúčastnili Majstrovstiev sveta považujem dosiahnuté výsledky za veľmi dobré na ktorých sa dá stavať do budúcnosti a prajem im veľa úsilia v ďalšom streleckom živote.